ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η εταιρία μας σας προσφέρει την δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης των προσωπικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων σας μέσω διαδικτύου, φέρνοντας όλο τον κόσμο κοντά σας, μηδενίζοντας τις όποιες αποστάσεις.